[V4E 5522] - Paris 03 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 17/11/1890 - 20/12/1890

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum