[V4E 6543] - Paris 11 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 25/11/1890 - 06/12/1890

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum