[V4E 5882] - Paris 06 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 30/11/1890 - 17/12/1890

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum