[V4E 5524] - Paris 03 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 03/02/1891 - 10/03/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum