[V4E 7386] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 20/02/1891 - 02/03/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum