[V4E 5386] - Paris 01 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 02/04/1891 - 23/05/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum