[V4E 5885] - Paris 06 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 03/08/1891 - 12/08/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum