[V4E 5994] - Paris 07 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 09/09/1891 - 19/10/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum