[V4E 5525] - Paris 03 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 16/09/1891 - 24/10/1891

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum