[V4E 7160] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 29/02/1892 - 17/03/1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum