[V4E 6338] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 25/03/1892 - 29/03/1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum