[V4E 10465] - Paris 18 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 14/11/1901 - 21/11/1901

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum