[V4E 10805] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 23/11/1901 - 04/12/1901

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum