[V4E 10077] - Paris 16 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 26/11/1901 - 30/11/1901

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum