[V4E 10819] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 08/01/1902 - 22/01/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum