[V4E 9467] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 12/02/1902 - 28/02/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum