[V4E 10637] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 10/03/1902 - 18/03/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum