[V4E 10087] - Paris 16 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 19/03/1902 - 02/04/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum