[V4E 10487] - Paris 18 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 05/04/1902 - 15/04/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum