[V4E 10638] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 08/04/1902 - 25/04/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum