[V4E 10255] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 02/07/1902 - 21/07/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum