[V4E 10639] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 11/07/1902 - 23/07/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum