[V4E 10822] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 14/07/1902 - 22/07/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum