[V4E 10489] - Paris 18 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 20/07/1902 - 30/07/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum