[V4E 10639] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 04/08/1902 - 15/08/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum