[V4E 10640] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 29/10/1902 - 09/11/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum