[V4E 10256] - Paris 17 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 29/10/1902 - 18/11/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum