[V4E 10824] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 31/10/1902 - 08/11/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum