[V4E 10647] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 22/11/1902 - 11/12/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum