[V4E 10091] - Paris 16 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 06/12/1902 - 30/12/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum