[V4E 10831] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 13/12/1902 - 31/12/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum