[V4E 10640] - Paris 19 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 15/12/1902 - 17/12/1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum