[10N 336] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 01/01/1903 - 10/01/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum