[12N 198] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 21/01/1903 - 06/02/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum