[12N 198] - Paris 12 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 12/03/1903 - 18/03/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum