[15N 165] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 22/04/1903 - 11/05/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum