[20N 233] - Paris 20 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 28/04/1903 - 10/05/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum