[10N 339] - Paris 10 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 23/05/1903 - 04/06/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum