[15N 165] - Paris 15 (Paris, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 30/05/1903 - 06/06/1903

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum