[AN Y5010B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 15/12/1775 - 31/12/1775

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum