[AD61 4E70/250] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 02/10/1644 - 31/03/1645

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum