[AN Y5156B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/08/1787 - 31/08/1787

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5156B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/08/1787 - 31/08/1787