[D4M2 2] - Paris (Paris, Frankrike) - Register över valberättigade i Paris, Frnkrike | 1860 - 1870

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum