[AN Y5098B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/10/1782 - 31/10/1782

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5098B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/10/1782 - 31/10/1782