[AN Y5102B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/02/1783 - 28/02/1783

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum