[CT-02-02-00646] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1797 - 1829

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum