[CT-02-02-01092] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1799 - 1828

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum