[CT-02-02-01067] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1798 - 1815

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum