[CT-02-02-00747] - Heinerscheid (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1851 - 1863

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum