[CT-02-02-00650] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1872 - 1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum